ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

€65.00
Ενίσχυση της μάθησης των παιδιών
από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο
Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην προσφορά πρακτικών εργα-
λείων στον εκπαιδευτικό, ώστε να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και
να αξιολογεί αποτελεσματικά, σε μια μαθητοκεντρική τάξη. Το
κάθε κεφάλαιο εμπεριέχει πάρα πολλές ασκήσεις εφαρμο-
γής, προσφέροντάς σας αναρίθμητες ευκαιρίες να εφαρμόσε-
τε όσα μαθαίνετε και να στοχαστείτε κριτικά για την πρόοδο
που σημειώνετε προς την κατάκτηση της επαγγελματικής σας
ικανότητας.
Το φιλικό ύφος γραφής σάς προσφέρει μια πολύτιμη πηγή,
προσφέροντας συμβουλές, στρατηγικές και πηγές που εύκολα

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη δική σας τάξη.

 

 


David A. Jacobsen, Paul Eggen, Donald Kauchak

 

Ενίσχυση της μάθησης των παιδιώναπό το νηπιαγωγείο έως το λύκειο

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην προσφορά πρακτικών εργα-λείων στον εκπαιδευτικό, ώστε να σχεδιάζει, να εφαρμόζει καινα αξιολογεί αποτελεσματικά, σε μια μαθητοκεντρική τάξη. Τοκάθε κεφάλαιο εμπεριέχει πάρα πολλές ασκήσεις εφαρμο-γής, προσφέροντάς σας αναρίθμητες ευκαιρίες να εφαρμόσε-τε όσα μαθαίνετε και να στοχαστείτε κριτικά για την πρόοδοπου σημειώνετε προς την κατάκτηση της επαγγελματικής σαςικανότητας.Το φιλικό ύφος γραφής σάς προσφέρει μια πολύτιμη πηγή,προσφέροντας συμβουλές, στρατηγικές και πηγές που εύκολαμπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη δική σας τάξη.Παράμετροι Κατηγορίας: BOOK
ISBN 960.832.520Χ
Κωδικός Ευδοξου
Συγγραφέας David A. Jacobsen, Paul Eggen, Donald Kauchak
Σελίδες
Βιβλιοδεσία