ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

€28.00
Προβληματισμοί - Προτάσεις
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει βασικές θέσεις της Προσχολικής Αγωγής, την οποία προσεγγίζει στη βάση μιας Çολιστικής ΠαιδαγωγικήςÈ. Πραγματεύεται θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την παιδαγωγική εργασία του
νηπιαγωγείου και έχουν ως αφετηρία τη ζωή της ομάδας, τα προβλήματα, τις βιωματικές εμπειρίες, τις ανάγκες των παιδιών για παιχνίδι και μάθηση, το σεβασμό στις κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές τους ικανότητες.
Η θεματική του βιβλίου είναι ευρεία. Περιλαμβάνει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών, θεωρούνται απαραίτητες για την παιδαγωγική εργασία του
νηπιαγωγείου. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας για μια κοινή κατεύθυνση, διαφυλάξαμε κατά το δυνατόν τόσο τη δημιουργικότητα όσο και την πολλαπλότητα, ώστε να ενθαρρύνουμε το διάλογο σε ένα χώρο που συνεχώς εξελίσσεται
και μεταβάλλεται, γιÕ αυτό και αποτελεί μια πρόκληση που ως παιδαγωγοί ένθερμα υποστηρίζουμε.
Επίσης, μέσα από μια σύγχρονη παιδαγωγική συζήτηση, προβάλλεται ο ρόλος του παιδαγωγού, που είναι συμφιλιωμένος με την ύπαρξη αντιθέσεων Ðάτομο και ομάδα, οργάνωση και ελευθερία, σταθερότητα και αλλαγή, ευελιξία
και πρόβλεψηÐ αφού αυτές οι αντιφάσεις αποτελούν μέρος της καθημερινής πρακτικής. Πάνω σε αυτή τη βάση της αντανακλαστικής βιωματικής προσέγγισης, που βασίζεται στην παρατήρηση της παιδαγωγικής διαδικασίας, ο
παιδαγωγός επιλύει προβλήματα, οικοδομεί νέους τρόπους κατανόησης, είναι ανοικτός στις αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδιά, τους γονείς και τον ίδιο, καταδεικνύοντας το διεξοδικό χαρακτήρα της διδακτικής και της
παιδαγωγικής διαδικασίας, σε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα της καθημερινής πρακτικής, που δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα σύνολο κανόνων.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, σε εκπαιδευτικούς Ðνηπιαγωγούς και δασκάλουςÐ αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για θέματα που αφορούν την παιδαγωγική πραγματικότητα.
Προβληματισμοί - Προτάσεις

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει βασικές θέσεις της Προσχολικής Αγωγής, την οποία προσεγγίζει στη βάση μιας ολιστικής παιδαγωγικής. Πραγματεύεται θέματα τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την παιδαγωγική εργασία του νηπιαγωγείου και έχουν ως αφετηρία τη ζωή της ομάδας, τα προβλήματα, τις βιωματικές εμπειρίες, τις ανάγκες των παιδιών για παιχνίδι και μάθηση, το σεβασμό στις κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές τους ικανότητες.Η θεματική του βιβλίου είναι ευρεία. Περιλαμβάνει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών, θεωρούνται απαραίτητες για την παιδαγωγική εργασία του νηπιαγωγείου. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας για μια κοινή κατεύθυνση, διαφυλάξαμε κατά το δυνατόν τόσο τη δημιουργικότητα όσο και την πολλαπλότητα, ώστε να ενθαρρύνουμε το διάλογο σε ένα χώρο που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται, γιÕ αυτό και αποτελεί μια πρόκληση που ως παιδαγωγοί ένθερμα υποστηρίζουμε.Επίσης, μέσα από μια σύγχρονη παιδαγωγική συζήτηση, προβάλλεται ο ρόλος του παιδαγωγού, που είναι συμφιλιωμένος με την ύπαρξη αντιθέσεων Ðάτομο και ομάδα, οργάνωση και ελευθερία, σταθερότητα και αλλαγή, ευελιξία και πρόβλεψηÐ αφού αυτές οι αντιφάσεις αποτελούν μέρος της καθημερινής πρακτικής. Πάνω σε αυτή τη βάση της αντανακλαστικής βιωματικής προσέγγισης, που βασίζεται στην παρατήρηση της παιδαγωγικής διαδικασίας, ο παιδαγωγός επιλύει προβλήματα, οικοδομεί νέους τρόπους κατανόησης, είναι ανοικτός στις αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδιά, τους γονείς και τον ίδιο, καταδεικνύοντας το διεξοδικό χαρακτήρα της διδακτικής και της παιδαγωγικής διαδικασίας, σε αντιπαράθεση με την πραγματικότητα της καθημερινής πρακτικής, που δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα σύνολο κανόνων.Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, σε εκπαιδευτικούς Ðνηπιαγωγούς και δασκάλουςÐ αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για θέματα που αφορούν την παιδαγωγική πραγματικότητα.


Παράμετροι Κατηγορίας: BOOK
ISBN 978-960-953-918-0
Κωδικός Ευδοξου
Συγγραφέας Σπύρος Χ. Πανταζής, Μαρία Ι. Σακελλαρίου
Σελίδες
Βιβλιοδεσία