ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

€15.00
Tις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εθνότητες και μιλούν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα έχει αυξηθεί σημαντικά στις τάξεις των σχολείων της χώρας μας, με αποτέλεσμα την ανάδυση έντονης προβληματικής. Τίθεται, ωστόσο, το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς προετοιμασμένοι/ες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της διγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας που προκύπτουν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Στο ερώτημα αυτό προσπαθεί να δώσει απαντήσεις το παρόν βιβλίο, το οποίο συζητά το θέμα της ετοιμότητας των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν, κατά το παρελθόν, στο εξωτερικό, με σκοπό να διαχειριστούν, μεταξύ των άλλων, με επιτυχία τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών και μαθητριών. Συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι/ες σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών, σε τρόπους που χρησιμοποιούν στη διαχείριση προβλημάτων των πολυπολιτισμικών τάξεων καθώς και εάν η απόσπασή τους στο εξωτερικό τους/τις βοήθησε στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας.


Παράμετροι Κατηγορίας: BOOK
ISBN 978-618-5059-42-2
Κωδικός Ευδοξου
Συγγραφέας Βαρβάρα Κ. Αβραμίδου
Σελίδες 192
Βιβλιοδεσία Μαλακό Εξώφυλλο