ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

€19.00
Στην παρούσα θεωρητική και εμπειρική μελέτη διερευνάται το προφίλ του εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς αυτό επηρεάζει το έργο του. Μερικά από τα βασικά πορίσματα της εργασίας είναι ότι ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επέλεξε το επάγγελμά του συνειδητά, λόγω της αγάπης του για το παιδί. Διαπιστώνεται πως είναι ένας σύγχρονος επαγγελματίας που βρίσκεται σε μια συνεχή εξελικτική πορεία αναζήτησης της γνώσης και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με το επάγγελμά του. Διαφαίνεται επίσης ότι, παρόλο που η κοινωνία τον κατατάσσει χαμηλά στην ιεραρχική κλίμακα των επαγγελμάτων, με χαμηλές απολαβές, αλλά μεγάλες απαιτήσεις, ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στο έργο του, εφαρμόζοντας νέες αρχές, μεθόδους, μέσα, τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας συναίσθηση των ποικίλων ρόλων που καλείται να διαχειριστεί και των ευθυνών που η κοινωνία απαιτεί από αυτόν.


Παράμετροι Κατηγορίας: BOOK
ISBN 978-618-5059-41-5
Κωδικός Ευδοξου
Συγγραφέας Άννα Χ. Συμεωνίδου
Σελίδες 256
Βιβλιοδεσία Μαλακό Εξώφυλλο