ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

€30.00
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα παλιό και συγχρόνως επίκαιρο και διαχρονικό θέμα, την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους σε καθημερινό αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο, το οποίο συζητείται ήδη από τη θεσμοθέτηση του σχολείου στην εκπαίδευση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τα σχολικά δρώμενα, δηλαδή σε στελέχη εκπαίδευσης και κυρίως σε υποψήφιους και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς. Πέρα από τη θεωρία, στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου επιχειρήθηκε να δοθεί έμφαση στο πρακτικό κομμάτι της διδασκαλίας, ώστε να λειτουργήσει, μεταξύ των άλλων, και ως χρηστικό βοήθημα στα χέρια του αναγνώστη. Ειδικότερα, αναλύονται η αναγκαιότητα του προγραμματισμού/σχεδιασμού της διδασκαλίας σε μικρο- και μακροεπίπεδο και οι βασικές προϋποθέσεις του προγραμματισμού διδασκαλίας. Ακόμη, αναφέρονται και αναπτύσσονται ερωτήματα που οφείλει να θέτει ο εκπαιδευτικός στον εαυτό του, όταν προετοιμάζεται για τη διδασκαλία, εκτίθενται διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών με βάση την τρόπο προετοιμασίας τους, αναλύονται τα βασικά σημεία ενός προγραμματισμού διδασκαλίας και παρατίθενται συγκεκριμένες πορείες διδασκαλίας με παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Ακόμη, παρουσιάζονται υπό τη μορφή σκίτσων και σχεδιαγραμμάτων διάφορες μορφές διδασκαλίας και τεχνικές μάθησης, που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συζητείται η συμβολή τους στην επιτυχία της διδασκαλίας. Επίσης, παρατίθενται σχέδια διδασκαλίας και διδακτικά σενάρια που κατασκευάστηκαν από εκπαιδευτικούς της πράξης των δύο σχολικών βαθμίδων, τα οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα και να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω συζήτηση ανάμεσα στους ενδιαφερομένους.


Παράμετροι Κατηγορίας: BOOK
ISBN 978-618-5059-25-5
Κωδικός Ευδοξου 41959795
Συγγραφέας Δημήτρης Χρ. Χατζηδήμου & Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Σελίδες 472
Βιβλιοδεσία Μαλακό Εξώφυλλο