Διάδραση - Συγγραφείς
Συγγραφείς PDF Εκτύπωση E-mail

 

Παντελής Γεωργογιάννης

 

Ο Παντελής Γεωργογιάννης γεννήθηκε στην Καλλιθέα Πιστιανών Άρτας. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Bochum της Δ.  Γερμανίας Κοινωνικές Επιστήμες και κατά τη διάρκεια των σπουδών του έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πολιτικά συστήματα και την εσωτερική δημοκρατία των κομμάτων στην Ευρώπη. Το 1985 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Δίδαξε για οκτώ χρόνια την ελληνική..

 

 

Παναγιώτης Αγγελίδης

 

Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τη βελτίωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών και τις συνεργατικές μεθόδους ποιοτικής έρευνας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε διεθνή περιοδικά σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και έχει παρουσιάσει μελέτες σε διάφορα διεθνή συνέδρια.

 


Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκης

 

Ο Νικόλαος Σ. Ανδρεαδάκης είναι επικ. καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαιδευτική έρευ- να και αξιολόγηση. Ασχολείται με ζητήματα σχετικά με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, την ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμ- μάτων, την αξιολόγηση των μαθητών, την αποτελεσματικότητα σχολείου και εκπαιδευτικού.

 Μιχαήλ Ι. Βάμβουκας


Ο Μιχαήλ Ι. Βάμβουκας είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διδασκαλια- μάθηση της Ανάγνωσης και στην αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων.Έχει δημοσιεύσει σχετικά συγγράμ- ματα, όπως: Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων, Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων, Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία.

 

 

Ευαγγελία Γαλανάκη

 

Η Ευαγγελία Γαλανάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία και διδακτορικό, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Είναι επίσης συγγραφέας των βιβλίων Η νεκρή μητέρα: Αναζητώντας τις αναπτυξιακές ρίζες της ψυχικής διαταραχής και Μοναξιά: Αναπτυξιακή προσέγγιση. Έρευνες και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

 

Στέλιoς Ν. Γεωργίoυ

 

Ο Στέλιoς Ν. Γεωργίoυ είvαι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχoλoγίας στo Τμήμα Ψυχολογίας τoυ Παvεπιστημίoυ Κύπρoυ. Σπoύδασε εκπαιδευτική και συμβουλευτική ψυχολογία στα πανεπιστήμια New Jersey City University (ΒΑ, ΜΑ) και Boston University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από όπου και πήρε το διδακτορικό του. Στα ερευvητικά τoυ εvδιαφέρovτα περιλαμβάvovται oι εφαρμoγές της θεωρίας τωv συστημάτωv στις κoιvωvικές επιστήμες και τηv εκπαίδευση, η γονικότητα, oι σχέσεις oικoγέvειας και σχoλείoυ, καθώς και η αιτιακή απόδοση της σχολικής επίδοσης από δασκάλους και γονείς και οι συνέπειές της στα παιδιά. Ασχολήθηκε με διαδραστικά μοντέλα επίδρασης σε μια σειρά θεμάτων όπως είναι η σχολική επιθετικότητα και ο εκφοβισμός, η θυματοποίηση και οι ενδο-οικογενειακές συγκρούσεις. Δημοσιεύσεις του εμφανίζονται σε διεθvή επιστημovικά περιoδικά της ειδικότητάς του.

 

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη


Ο Μιχαήλ Ι. Βάμβουκας είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διδασκαλια- μάθηση της Ανάγνωσης και στην αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων.Έχει δημοσιεύσει σχετικά συγγράμ- ματα, όπως: Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων, Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων, Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής της Ανάγνωσης, Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία.

 

 

Θόδωρος Γραμματάς

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

 

 

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Σπούδασε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογία στο Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κινησιολογία του Μ.Π.Σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών (Α.Π.Θ.). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο επικεντρώνονται σε θέματα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας των μικρών ηλικιών στις γνωστικές περιοχές της Φυσικής Αγωγής και της Ψυχοκινητικής.

 

 

Ρέα Kακάμπουρα

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Η Ρέα Kακάμπουρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 2002. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από τον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος Κοινωνικής Λαογραφίας). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έρευνα τοπικών συλλόγων και διαχείρισης της παράδοσης, σε θεωρητικά ζητήματα της λαογραφικής επιστήμης, στη βιογραφική προσέγγιση ως μέθοδο κατανόησης των σύγχρονων πολιτισμικών φαινομένων και ως διδακτική μεθοδολογία για μια βιωματική και διαπολιτισμική διερεύνηση της πολιτισμικής ταυτότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διετέλεσε αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικό πρό- γραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση, με θέμα «Η Διδασκαλία του Λαϊκού Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (1997-8). Το πρόγραμμα αυτό έχει πλέον ενταχθεί στην Ευέλικτη Ζώνη του Δημοτικού Σχολείου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Το 1999 κυκλοφόρησε το βιβλίο της Ανάμεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες: Οι σύλλογοι της επαρχίας Κόνιτσας στην Αθήνα, Κόνιτσα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας.

 

 

 

Ιγνάτιος Γ. Καράμηνας

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Ιγνάτιος Γ. Καράμηνας γεννήθηκε το 1966 στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στην Πτερούντα, το δε Γυμνάσιο και Λύκειο στην Άντισσα Λέσβου. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμα μετεκπαιδεύτηκε στη Γενική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της Αγωγής με θέμα: «Παιδαγωγική και Διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Υπηρέτησε σε Δημοτικά Σχολεία της Λήμνου, του Πειραιά και της Αθήνας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., όπου διδάσκει το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα», έχει διδάξει το Πρόγραμμα Εξομοίωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το μάθημα «Καινοτόμες Προσεγγίσεις της Σύγχρονης Διδακτικής» σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Α. Τριλιανό), στα ΠΕΚ Πειραιά και 3ο ΠΕΚ Αθήνας και στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Γονέων» του ΥΠΕΠΘ. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της Διδακτικής Μεθοδολογίας, των Υπολογιστών και του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση καθώς και στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Ο Παιδαγωγός Μίλτος Κουντουράς», εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2005. Επίσης, έχει δημοσιεύσει άρθρα και έρευνες σε παιδαγωγικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε εισηγήσεις σε πανεπιστημιακά συνέδρια και ημερίδες.

 

 

 

Ιωάννης Ι. Κεκές

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Ιωάννης Ι. Κεκές είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επιστημονικά – ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλον, μέσα από τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Συστηματικής – Κυβερνητικής προσέγγισης. Ασχολείται ακόμη με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο χώρο του σχολείου καθώς και με την εφαρμογή της έρευνας (action research) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

 

 

Φώτης Κούσουλας

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Φώτης Κούσουλας σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής. Στη διατριβή του ερεύνησε την επίδραση της διαθεματικής διδασκαλίας στην καλλιέργεια της δημιουργικής - αποκλίνουσας σκέψης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Εργάζεται ως δάσκαλος στο Κολέγιο Αθηνών.

 

 

Δημήτριος Β. Λιοδάκης

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο κ. Δημήτριος Β. Λιοδάκης, κατάγεται από το Γρεβενίτι Ιωαννίνων, όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Σπούδασε στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων, στο Ινστιτούτο Ειδικής Παιδαγωγικής του Reutlingen της Γερμανίας (τρία εξάμηνα), στα Τμήματα Ειδικής και Γενικής Αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε., στο Ινστιτούτο Γκαίτε, όπου έλαβε τίτλο κατοχής της Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου Mittelstufe, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) στην ειδική αγωγή με βαθμό «άριστα». Από το 1967 που διορίστηκε, υπηρέτησε την εκπαίδευση από διάφορες θέσεις: ως δάσκαλος, ως Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, ως Διευθυντής Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Ε.Π.Θ. κ.ά. Από το 1989 διδάσκει στο Μ.Δ.Δ.Ε. το μάθημα «Παιδαγωγική και Διδακτική των Τυφλών και των Αμβλυώπων». Επίσης, συνεργάζεται με διάφορα Α.Ε.Ι., Π.Ε.Κ., Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά., όπου διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή, όπως π.χ. «Μαθησιακές δυσκολίες», «Η συνεκπαίδευση τυφλών-βλεπόντων στο κοινό σχολείο», «Στοιχεία Ειδικής Αγωγής» κ.ά. Έχει συγγράψει αρκετές μελέτες σχετικές με την Ειδική Αγωγή, από τις οποίες άλλες δημοσιεύτηκαν, άλλες δόθηκαν ως σημειώσεις στους φοιτητές, άλλες παρουσιάστηκαν σε επίσημα σεμινάρια κ.ά. Οργάνωσε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων, πρωτοποριακά  και νοτομικά προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών με/ και χωρίς ειδικές ανάγκες κ. ά. Πήρε μέρος σε διάφορες ομάδες εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως π.χ. για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων για τους τυφλούς, την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας, την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής κ.ά.

 

 

Ιωάννα Κ. Μάνου

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Η Ιωάννα Κ. Μάνου είναι πτυχιούχος Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων, ασχολούμενη και με την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων των μαθητών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια στο εξωρικό και στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, και έχει πραγματοποιήσει σχετικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν ή εκδόθηκαν σε βιβλία.Η Βασιλική Κ. Μάνου είναι πτυχιούχους Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στο ιδιόκτητο φροντιστήριό της, συνεργαζόμενη με άλλες πέντε συναδέλφους της. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια στο εξωρικό και στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα παιδαγωγικού περιεχομένου και έχει πραγματοποιήσει σχετικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν ή εκδόθηκαν σε βιβλία.

 

 

Δημήτρης Ματθαίου

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο generic cialis 20mg uk http://pharmacieviagra.com/boutique/acheter-kamagra-oral-jelly/. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Δημήτρης Ματθαίου είναι Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, τ. αντιπρόεδρος της Comparative Education Society in Europe και και διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας. Έχει υπηρετήσει την εκπαίδευση από διάφορες θέσεις ευθύνης, ως πρόεδρος του Τμήματος Επιμόρφωσης και του Τμήματος Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, ως διευθυντής ΠΕΚ και ως μέλος του ΕΣΥΠ και του ΣΠΔΕ. Το συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της διαχείρισης της εκπαιδευτικής αλλαγής. Βασική επιδίωξη της έρευνάς του είναι σε κάθε περίπτωση η κατανόηση, μέσα από τη συγκριτική θεώρηση των πραγμάτων, της δυναμικής των εξελίξεων οι οποίες δρομολογούνται κάθε φορά που η ιστορική συγκυρία έρχεται αντιμέτωπη με την παράδοση και το θεσμικό κεκτημένο υπό τις συνθήκες που διαμορφώνουν οι διεθνής τάσεις και οι εθνικές / περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

 

 

 

Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Η Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη γεννήθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Ψυχολογία στα Πανεπιστήµια Κρήτης, Reading και Lancaster της Αγγλίας. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα από το Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου του Lancaster. Yπηρέτησε στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το 1997 εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, όπου υπηρετεί µέχρι σήµερα ως Καθηγήτρια. Από το 2005 µέχρι το 2011 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ίδιου Πανεπιστηµίου. Είναι Διευθύντρια του Προγράµ ατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» και Υπεύθυνη του Κέντρου Συµβουλευτικής Φοιτητών του παραπάνω Πανεπιστηµίου. Διετέλεσε, επίσης, Εθνική Συντονίστρια του Προγράµ ατος P.I.S.A. του Ο.Ο.Σ.Α. και Γραµ ατέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Έχει, ακόµη, διδάξει στα Πανεπιστήµια Κρήτης και Αθηνών και έχει επανειληµ ένα προσκληθεί από ξένα Πανεπιστήµια για να δώσει διαλέξεις. Είναι µέλος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και άλλων επιστηµονικών οργανώσεων. Έχει  πραγµατοποιήσει ποικίλες έρευνες σχετικές µε τη µνήµη, τη σκέψη του παιδιού, τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και το ρόλο του πατέρα στην οικογένεια και στην ανάπτυξη του παιδιού. Συµ ετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράµ ατα και σε άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων (µαζί µε το παρόν) ψυχολογικού και ψυχοπαιδαγωγικού περιεχόµενου, καθώς και πολλών άρθρων που έχουν δηµοσιευθεί σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

 

 

 

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

 

Ο Θωμάς Κ. Μπαμπάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε τις Επιστήμες της Αγωγής στη Μαρασλείο Παιδαγωγική Ακαδημία, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και είναι Δρ. Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με την κοινωνικοποίηση του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου, καθώς και στις σχέσεις – αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικού και μαθητή στο σχολικό περιβάλλον.

Έργα του ιδίου:

• «Η ζωή στη σχολική τάξη», Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2009.

• «Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Βοηθώντας στη σχολική προσαρμογή τους», Εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα 2011.

• «Δέκα παραδείγματα Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας. Από τη θεωρία στην πράξη», Εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα 2011.

 

 

 

Σπύρος Χ. Πανταζής

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

 

Ο Σπύρος Χ. Πανταζής σπούδασε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές του στις Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Βόννης στη Γερμανία, όπου απέκτησε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικά ασχολείται με θέματα Γενικής Παιδαγωγικής που αναφέρονται στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Παιδαγωγική.

 

 

Σοφία Παντουβάκη

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Η Σοφία Παντουβάκη είναι Διδάκτωρ Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας με καλλιτεχνικό έργο στον τομέα του θεάτρου. Διδάσκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας.

 

 

Γιάννης Κ. Σαλβαράς

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Γιάννης Κ. Σαλβαράς εργάστηκε ως:

• Δάσκαλος

• Συντάκτης προγραμμάτων σπουδών

• Συγγραφέας σχολικών βιβλίων

• Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

• Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε.Κ.

• Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

• Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

• Επιστημονικός Υπεύθυνος σύνταξης προγραμμάτων σπουδών και συγγραφής σχολικών βιβλίων για το Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο

• Ειδικός Σύμβουλος στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

• Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, Π.Τ.Δ.Ε. – Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

• Μέλος Γραφείου Προτυποποίησης, Παραγωγής και Χρήσης Διδακτικού Υλικού CIDREE.

 

Σήμερα είναι Καθηγητής Παραγωγής και Χρήσης Διδακτικού Υλικού, Π.Τ.Δ.Ε. – Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Χαρούλα Σταθοπούλου

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Η Χαρούλα Σταθοπούλου γεννήθηκε στην Καστανιά Φθιώτιδας. Σπούδασε Μαθηματικά στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

 

 

Παναγιώτης Ι. Σταμάτης

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Παναγιώτης Ι. Σταμάτης γεννήθηκε στη Ρόδο. Σπούδασε τις Επιστήμες της Αγωγής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Διδασκαλείο  Αλέξανδρος Δελμούζος, και στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπηρετεί από το 1989 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, από το 2004, διδάσκει στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σύμβαση, όπου και εξελέγη το 2009 στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική Επικοινωνία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία καθώς, εκτός από το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει διδάξει στα Διδασκαλεία Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και Αλέξανδρος Δελμούζος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ΜονάδωνÈ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους. 

 

 

Αθανάσιος Φ. Τσιπλητάρης

 

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια
Paris ΙΙΙ, Paris X και την École Pratique des Hautes Études. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο και
Πολιτισμός». Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το Νεοελληνικό Θέατρο, η Συγκριτική Θεατρολογία, η Κοινωνιολογία και η Σημειολογία του Θεάτρου, το Θέατρο για παιδιά και νέους και το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αυτοτελή έργα του: La notion de liberté chez Nikos Kazantzakis (1979) [Η έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1983)], Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση (1984), Νεοελληνικό θέατρο: Ιστορία–Δραματουργία  (1987), Δοκίμια Θεατρολογίας (1990), Νεοελληνικό Θέατρο και Κοινωνία. Η σύγκρουση του νέου με το σύστημα στο θέατρο του 20ού αιώνα (1990, β΄ έκδ. 2001), Γλώσσα και ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1991), Κρητική  Ματιά. Σπουδή στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη (1992), Ιστορία και θεωρία στη θεατρική έρευνα (1992), Από την τραγωδία στο δράμα. Κείμενα Συγκριτικής Θεατρολογίας (1994), Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό (1996, β΄ έκδ. 1999), Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (1997, δ΄ έκδ. 2003), Διδακτική του Θεάτρου (1999), Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄-Β΄ (2002), Διαδρομές στη θεατρική ιστορία (2004), Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [με τον Τάκη Τζαμαργιά] (2004), Το Θέατρο στο Σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής (2004), Δρώμενα και Λαϊκό Θέατρο. Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος (2006), Για το Δράμα και το Θέατρο (2006), Η Σχολική Θεατρική Παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς (2007), Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [με τον Τηλέμαχο Μουδατσάκι] (2008).

Ο Αθανάσιος Φ. Τσιπλητάρης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία και είναι πτυχιούχος δάσκαλος, διπλωματούχος παιδαγωγός και δόκτορας «Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Συμπεριφοράς» του ΠανεπιστημίουTuebingen Γερμανίας. Υπηρέτησε ως δάσκαλος στην Ελλάδα και εξωτερικό, ως καθηγητής στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και ως «Σύμβουλος Παιδείας» στην Ελληνική Πρεσβεία Βόννης, όπου του απονεμήθηκε ο «Μεγαλό- σταυρος των Υπηρεσιών» από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1989).

Το συγγραφικό έργο του κ. Τσιπλητάρη, στον τομέα των επιστημών της Αγωγής, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχει γράψει πολλές και ενδιαφέρουσες εργασίες στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, μερικές από τις οποίες είναι:

 

• «Μοντέλα κοινωνικής διαστρωμάτωσης στις κοινωνίες καπιταλιστικού τύπου: Παράδειγμα η Δυτ. Γερμανία», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 34, 1987.

• «Η κοινωνικοποίηση του παιδιού». Επιστημονικό βήμα του δασκάλου, τ. 11-15, 1987.

• Berufsstart: Wir haben’s geschaft (2 περιοδικά): Universum Verlagsanstalt GMBH Wiesbaden 2,1989

• «Σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και μάθησης», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 51-52, 1990.

• «Ο δάσκαλος στην αίθουσα διδασκαλίας», Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τ. 4-5, 1992.

• «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», Νέα Παιδεία, τ. 71, 1994.

• «Η Εκπαιδευτική δυναμικότητα του δασκάλου», Έρευνα, Αθήνα, 1999.

• «Η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση στα πλαίσια της οικογένειας και του σχολείου», Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα, 2001.

• «Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης», Εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα, 2011.

 

 

Κώστας Τσολακίδης

 

Ο Κώστας Τσολακίδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση». Είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Dundee στη Σκοτία. Ασχολείται με τη διδασκαλία της πληροφορικής από το 1988. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η πληροφορική στην εκπαίδευση, η από απόσταση εκπαίδευση, τα ολιγοθέσια σχολεία, η εικονική πραγματικότητα και οι καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

 

 

 

Kώστας Γ. Χρηστάκης

 

Ειδικός Πάρεδρος (ε.τ.) του Π.Ι.

Γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου και συνέχισε τις σπουδές του με μετεκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1965-1978. Πολύ νωρίς έστρεψε το ενδιαφέρον του και την προσοχή του στην εκπαίδευση των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες (ειδική αγωγή), τα οποία υπηρέτησε και υπηρετεί συστηματικά και αδιάκοπα, τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η συμβολή του  στην ανάπτυξη και την προώθηση του θεσμού της ειδικής αγωγής στον τόπο μας θεωρείται σημαντική. Υπηρέτησε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Το 1992 εντάχθηκε στο προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εξομοιούμενος με τον επίκουρο καθηγητή ΑΕΙ. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα, μελέτες και έρευνες εκπαιδευτικού περιεχομένου και κυρίως σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες.Τα τελευταία είκοσι χρόνια, παράλληλα με το κύριο έργο του ασχολείται και με διδακτικό και επιμορφωτικό έργο. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων, και σε πάρα πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημιακοί και άλλοι φορείς. Σήμερα έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο διδακτικό και επιμορφωτικό έργο σε θέματα της ειδικότητάς του. Διδάσκει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, και συμμετέχει ως επιμορφωτής ή/και αξιολογητής σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ των Πανεπιστημίων Πατρών και Θεσσαλονίκης, καθώς και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για την επιμόρφωση του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

Μιχάλης Ψημίτης

 

Ο Μιχάλης Ψημίτης είναι κοινωνιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Σπούδασε κοινωνιολογία σε Ιταλία (πτυχίο), Γαλλία (μεταπτυχιακό) και Ελλάδα (διδακτορικό).Δημοσίευσε το βιβλίο Κορπορατιστική Διαμεσολάβηση και Κοινωνικός Έλεγχος. Ζητήματα Θεωρίας για την Συσσωμάτωση των Συμφερόντων (Ελληνικά Γράμματα), την εισαγωγή στο βιβλίο του Μελούτσι Κουλτούρες στο Παιχνίδι. Διαφορές για να Συμβιώσουμε (Gutenberg) και άρθρα σε θέματα σχετικά με τη συλλογική δράση, τα κοινωνικά κινήματα και την κοινωνική ταυτότητα στη μετανεωτερική κοινωνία. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

 

 

Robert J. Sternberg

 

Ο Robert J. Sternberg (Ph.D. Stanford University) είναι καθηγητής ψυχολογίας και εκπαίδευσης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Yale των Η.Π.Α. Ο επιβλέπων καθηγητής του κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών ήταν ο Endel Tulving, ενώ κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, ο Gordon Bower. Ο Sternberg έχει συγγράψει περισσότερα από 800 άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και βιβλία. Το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου επικεντρώνεται στις έρευνες που έχει πραγματοποιήσει για τις ανωτέρου επιπέδου γνωστικές διαδικασίες. Ο Sternberg είναι, επί του παρόντος, ο εκλεγμένος πρόεδρος (και μέλος) του αμερικανικού ψυχολογικού συνδέσμου American Psychological Association, ενώ είναι επίσης μέλος της εταιρείας πειραματικών ψυχολόγων Society of Experimental Psychologists, της αμερικανικής ψυχολογικής εταιρείας American Psychological Society, και της αμερικανικής ακαδημίας τεχνών και επιστημών American Academy of Arts and Sciences. Επίσης ο Sternberg διευθύνει το ψυχολογικό κέντρο Center for the Psychology of Abilities, Competencies and Expertise του Πανεπιστημίου Yale.

 

 

Alexander-Stamatios Antoniou

 

Alexander-Stamatios Antoniou is a Lecturer of Psychology at the Department of Education, University of Athens, Greece and holds undergraduate and postgraduate degrees in Psychology, Philosophy, Education and Management from universities in Greece and in the UK. He has also taught in undergraduate and postgraduate programmes at other universities and institutions (e.g. School of Medicine, National School of Public Health, Panteion University of Social and Political Sciences etc.). He has served as the coordinator of the Division of Organisational Psychology of the Hellenic Psychological Association for three terms. He has participated as a national coordinator/ researcher in national and european research programmes (e.g. OSHA, EQUAL, PSYCHARGOS) and he has given many presentations at national and international conferences of psychology, education and medicine. Publications: books, edited volumes, book chapters and research papers in refereed academic journals. Research interests: occupational stress, professional burnout, leadership, work values / business ethics, organisational politics, communication networks and special educational needs / gifted children.

 

 

Bruce Kirkcaldy

 

Ο Bruce Kirkcaldy has academic degrees in psychology from the Universities of Dundee and Giessen, as well as postgraduate professional training as a Behavioural Therapist and Clinical Psychologist. He is Director of the International Centre for the Study of Occupational and Mental Health, and runs his own psychotherapy practise specializing in the treatment of anxiety and depressive disorders and psychosomatic ailments. In addition, he is Visiting Professor for Psychology at the Jagiellonien University, Cracow in Poland.

 

Dr Kirkcaldy is currently Associate Professor at the European Center for Educational Resilience, University of Malta. He has published over 200 articles including some 25 book chapters and eight authored / edited books (e.g. Individual differences in movement, Normalities and abnormalities in human movement, The art and science of health care: Psychology and human factors for practitioners and Wounded healers: Essays by mental health professionals) with research and writing interests directed towards clinical and health issues and organizational and leisure psychology. He is/was on the Editorial Board of 5 international journals in the area of organisational and health care, and reviewer for over 20 peer-reviewed scientific journals.